جمع خودمانی بچه های طرح ولایت

بسیج دانشجویی استان یزد

جمع خودمانی بچه های طرح ولایت

بسیج دانشجویی استان یزد

۶ مطلب با موضوع «اخلاق» ثبت شده است

  • دانشجوی بسیجی

 مَن اُعطِیَ دعا اُعطِیَ الإجابَة
کسی که خدا بهش توفیق دعا کردن داده اجابت هم بهش داده "اُدعُونِی أستَجِب لَکُم"

 بعد از هر نمازی یک دعایی مستجاب می شود روایت داریم فرمود وقتی که خدا از شما میخواهد که بعد از هر نماز دستت رو بلند کن و یک حاجت از خدا بخواه چرا نمی کنی؟!!

اون وقت میگه چرا دعام مستجاب نمیشه!!

 بعد از نماز باید دعا کنی

دعا کردن محل دارد و آن هم بعد از هر نماز است که خدا مستجاب می کنه
نمازت رو که سلام دادی دستت رو بلند کن از خدا حاجت بخواه ...

  • یک طرح ولایتی

  • یک طرح ولایتی

Image and video hosting by TinyPic
  • یک طرح ولایتی

حضور قلب در نماز عواملی دارد که به مهم ترین آنها اشاره میکنیم:   1ـ اهمیت دادن به نماز. کسانی که نماز را سرسری می گیرند و نسبت به آن بی توجه هستند و به اهمیت نماز توجهی ندارند، حضور قلب نخواهند داشت. بر عکس کسانی که به نماز اهمیت می دهند و برای آن سرمایه گذاری می کنند و آن را ستون دین می دانند و وقت و فرصت بیشتری را صرف نماز می کنند، حضور قلب بیشتری خواهند داشت.

عارف بزرگ میرزا جوا آقا ملکی تبریزی (ره) میگوید: حضور قلب سببش همّت آدمی است، زیرا قلب....

  • یک طرح ولایتی

دانشجویی به استادش گفت:استاد! اگر شما خدا را به من نشان بدهید عبادتش می کنم و تا وقتی خدا را نبینم او را عبادت نمی کنم.

استاد به انتهای کلاس رفت و به آن دانشجو گفت: آیا مرا می بینی؟

دانشجو پاسخ داد: نه استاد! وقتی پشت من به شما باشد مسلما شما را نمی بینم.

استاد کنار او رفت و نگاهی به او کرد و گفت: تا وقتی به خدا پشت کرده باشی او را نخواهی دید.

 

  • یک طرح ولایتی