جمع خودمانی بچه های طرح ولایت

بسیج دانشجویی استان یزد

جمع خودمانی بچه های طرح ولایت

بسیج دانشجویی استان یزد

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خشوع و خضوع» ثبت شده است

حضور قلب در نماز عواملی دارد که به مهم ترین آنها اشاره میکنیم:   1ـ اهمیت دادن به نماز. کسانی که نماز را سرسری می گیرند و نسبت به آن بی توجه هستند و به اهمیت نماز توجهی ندارند، حضور قلب نخواهند داشت. بر عکس کسانی که به نماز اهمیت می دهند و برای آن سرمایه گذاری می کنند و آن را ستون دین می دانند و وقت و فرصت بیشتری را صرف نماز می کنند، حضور قلب بیشتری خواهند داشت.

عارف بزرگ میرزا جوا آقا ملکی تبریزی (ره) میگوید: حضور قلب سببش همّت آدمی است، زیرا قلب....

  • یک طرح ولایتی